مسجد امام خمینی کیان آباد اهواز » سوالات آزمون کتبی روخوانی قرآن کریم

.

سوالات آزمون کتبی روخوانی قرآن کریم

کدام یک از آداب تلاوت قران است؟

الف)طهارت        ب)سکوت وانصات      ج)ترتیل      د)همه موارد

کدام عامل حقیقت عبادت است؟

الف)دعا           ب)طهارت                ج)اخلاص       د)تدبر

استعاذه به چه معناست؟

الف)پناهنده شدن به مردم   ب)پناهنده شدن به خدا  ج)پناهنده شدن به پیامبر  د)پناهنده شدن به امامان

صداها در زبان عربی چه نامیده می شود؟

الف)اصوات        ب)  مصوت         ج) صوت          د)صوات

الفبای زبان عربی از چند حروف تشکیل شده است؟

الف)۲۹         ب)۲۸          ج)۲۷         د) ۳۲

زبان عربی چندصامت دارد؟

الف)۲۶        ب)۲۸         ج)۲۹       د)۳۲

…………..نشانه نون ساکنی است که در آخر بعضی از کلمات می آید نوشته نشده ولی خوانده می شود

الف)  مد                       ب) سکون         ج) تنوین                       د) تشدید

صداهای زبان عربی از لحاظ کیفیت به چند گروه تقسیم میشوند و شامل چیست؟

الف) ۲گروه –  فتحه، الف مدی ، کسره                  ب)  ۲ گروه- کسره  ، ضمه ،فتحه

ج) ۲ گروه – فتحه ، یای مدی،  ضمه                  د) ۳ گروه –فتحه و الف مدی ،کسره ویای مدی ،ضمه وواو مدی

کدام گزینه جز آداب تلاوت نیست؟

الف)دعا          ب)طهارت          ج)استعاذه          د)اخلاص

حروف مقطعه در کلمات: (حم) و (الم) را به ترتیب چند حرف هستند؟

الف)۲ حرفی- ۳ حرفی     ب) ۴ حرفی- ۵ حرفی     ج) ۲ حرفی- ۴ حرفی     د) ۴ حرفی- ۴ حرفی

اختلاف بین حروف الفبای فارسی و عربی در چند حروف است؟

الف)۶                         ب)۱۰                   ج)۴                               د)۹

صداهای کوتاه را ……… و صداهای کشیده را ……….. می نامند.

الف)حروف مقطعه – حروف مدّی                         ب)حرکات – حروف مدّی

ج)حرکات –حروف مقطعه                                    د)حروق مدّی-حرکات

اگر دو حرف در یک کلمه در کنار هم قرار گیرند چنانچه حرف اول حرکت نداشته باشد  آنرا حذف کرده وبه جای آن درروی حرف دوم علامت………….. می گذاریم

الف) سکون                             ب) تنوین                           ج) تشدید                        د) مد

چنانچه حرف آخر کلمه دارای تنوین نصب باشد در هنگام وقف تنوین به …… تبدیل می شود.

الف)الف مدی               ب)سکون        ج)عارضی         د) مشدد

پاسخی بگذاریدسایت های مرتبط

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مسجد امام خمینی کیان آباد اهواز می باشد. | پوسته وردپرس آموزش طراحی سایت